Vores tilgang

Strategi handler om, hvordan man mest effektfuldt når sine langsigtede mål. Men i en verden i evig forandring, hvad er den rigtige retning, hvad er de rigtige mål, og hvordan får man organisationen med?

I P15 tror vi, at svaret findes hos jer selv

  • I den ydelse I leverer til kunder, brugere og medlemmer
  • I en forståelse af jeres styrker i sammenhæng med omverdenens udvikling
  • I at hele jeres organisation kan relatere sit arbejde til strategien og bidrager til opfyldelse af de strategiske mål

Konkret er vores tilgang bygget op om tre elementer

Kerneydelse – Strategi & analyse – Forankring & forandring

01

Kerneydelse

Vi hjælper jer med at identificere og forstå den forskel, I gør for kunder, medlemmer eller samfundet – det grundlæggende behov, som I dækker.

Kerneydelsen er definerende for jeres retning og fundamentet for en tydelig strategi og en initiativrig organisation, der er i stand til at udvikle og levere vedvarende værdi i en verden i forandring.

I forhold til missionsbegrebet, som fokuserer på, hvorfor I er til, så fokuserer kerneydelsen på den værdi, I skaber for jeres kunder.

02

Strategi & analyse

En strategi skal fortælle jeres organisation, hvor I skal hen. Hverken mere eller mindre. Men for at kunne sætte den rigtige retning skal I kende udgangspunktet.

Vi tror, I kender jeres organisation og omgivelser bedst – jeres viden skal være fundamentet for udarbejdelsen af strategien – og det er vores strategi-proces bygget op om.

Vi arbejder med en 4-trins-struktur bestående af: Situationsanalyse, formulering af forandringsønsker, 10 trædesten hvor ønskerne tryktestes, og endelig formulering og kommunikation af de strategiske mål, som skal følges til dørs af organisationen.

03

Forankring & forandring

Her er fokus på organisationen. Strategien sætter retningen, organisationen skaber forandringen.

For at nå målene skal jeres organisation kunne gå i utakt sammen. Retningen er den samme for alle, men hvordan, de enkelte afdelinger bidrager, er forskellig.

Vi har især fokus på to ting i den proces: Hvordan afdelingernes lokale mål konkret bidrager til at opfylde de strategiske mål, samt hvordan de lokale mål bliver til taktiske mål og prioriteringsredskaber i det daglige arbejde.  

Er I interesseret i at høre mere om vores tilgang?

Kontakt Morten Stenholt Dehlbæk på: